par projektu

2017. gada 1. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēka uzsāka Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" īstenošanu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERDF) 497 473.48 eiro

About project

On May 1, 2017, the Jelgava City Library launched the implementation of the Interreg V-A Latvia - Lithuania cross-border Cooperation Programme 2014-2020 project "Development of innovative library solutions for different generations in the border region".

European Regional Development Fund financing (ERDF) 497 473.48 euro.

Interreg V-A Latvijas_Lietuvas programma (2014-2020) www.latlit.eu

Eiropas Savienība www.europa.eu