Bibliotēka dodas pilsētā

Projekta pasākums "Bibliotēka dodas pilsētā" ("Library goes out in the city").