Interreg projekta partneri tiekas vadības komitejas sanāksmē

18.septembrī Šauļos, Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolēģi tikās ar Interrev V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm" partneriem No Liepājas un Šauļiem projekta vadības komitejas sanāksmē. Sanāksmes laikā partneri pārrunāja jau paveikto un diskutēja par turpmākajām aktivitātēm.