Pārrobežu pieredzes apmaiņas meistarklase Šauļos

18.septembrī Jelgavas pilsētas bibliotekāri viesojās Šauļu bibliotēkā, lai piedalītos Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm" pieredzes apmaiņas meistarklasē