Ģimenes diena bibliotēkā

Baltu vienības dienas ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēka organizēja Ģimenes dienu.Vairāku stundu garumā, ikviens bibliotēkas viesis, varēja iesaistīties radošās aktivitātēs, baudīt mūziku un mākslu, iegūt jaunas zināšanas un izbaudīt kopā būšanas mirkļus. Ģimenes diena bibliotēkā organizēta kā viena no Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā." aktivitātēm, lai informētu bibliotēkas apmeklētājus par projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem.