Pieredzes apmaiņas brauciens uz Franciju

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" partneri no Šauļiem, Liepājas un Jelgavas bibliotēkām pieredzes apmaiņas braucienā Rueil-Malmaison (Francija) Mediatēkā