Partneri tiekas Liepājā - projekta darba grupas un vadības komitejas sanāksmē

2018. gada 21. novembrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” otrā projekta vadības komitejas un piektā projekta vadības grupas sanāksmes. Projekta partneri no Jelgavas pilsētas bibliotēkas, Šauļu pašvaldības publiskās bibliotēkas, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un bērnu bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” pārrunāja un dalījās pieredzē par projekta 3. periodā paveikto, izvirzīja galvenos mērķus un uzdevumus, kuri aktuāli projekta 4. periodā. Sanāksmē tika iezīmēta projekta vadības grupas nākamā tikšanās - 2019. gada 10. janvārī Jelgavas pilsētas bibliotēkā.