Ģimeņu sacensību fināls šauļos

8.decembrī, Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas filiālē "Saule" norisinājās ģimeņu sacensību fināls "KNOW or GUESS" jeb "ZINI vai MINI". Jelgavas pilsēta bibliotēku pārstāvēja piecas komandas: Bļauriņi, Bez cīņas nav uzvaras, 3 paaudzes, Dzelksne un Gājputni. Ģimeņu sacensību ideja tapusi Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārrobežu projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros, lai veicinātu paaudžu sadarbību, rosinātu bērnus, vecākus un vecvecākus līdzdarboties un apgūt jaunas zināšanas, mācoties vienam no otra.