Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta partneri tiekas telšos

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Telšu bibliotēku.