Bibliotēka dodas pilsētā

Pasākums "Bibliotēka iziet pilsētā" ("Library goes out in the city")