Projekta darba grupa tiekas liepājā

2017. gada 5. oktobrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (turpmāk – Liepājas CZB) Reģionālajā mācību centrā notika Interreg V-A  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110  “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” vadības  grupas sanāksme, kurā piedalījās partneri no Latvijas – Liepājas CZB, Jelgavas pilsētas bibliotēkas un pārrobežu partneris no Lietuvas – Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.