Pārrobežu projekta partneri tiekas Lietuvā

6.martā Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas filiālē “Saulė” tiekas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” vadības grupas dalībnieki no Jelgavas pilsētas bibliotēkas, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēkas. Projekta dalībnieki pārrunā padarīto projekta īstenošanas gaitā, plāno turpmākos darbus, kā arī iepazīstas ar bibliotēku. #selfservicelibraries #interreg #latlit