Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas bibliotēkām

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" ietvaros, kopā ar sadarbības partneriem Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu pilsētas publisko bibliotēku devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somijas bibliotēkām.