Projekta partneri tiekas kopsapulcē Jelgavas pilsētas bibliotēkā

Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkā notika Interreg Latvia - Lithuania Programme projekta "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm"partneru no Lietuvas un Liepājas kopsapulce, kuras laikā dalībnieki plānoja nākamās projekta aktivitātes, pieredzes braucienu uz Franciju un diskutēja par citiem projekta virzībai būtiskiem jautājumiem.